Prethodne predstave

/predstave/
Loading predstave

predstave Search and Views Navigation

Prethodne predstave

decembar 2017

22. decembra 2017.
|Recurring predstava (See all)

One event on 31. januara 2019. at 12:00am

One event on 14. februara 2019. at 12:00am

One event on 14. marta 2019. at 12:00am

januar 2018

19. januara 2018.

maj 2018

oktobar 2018

26. oktobra 2018.
27. oktobra 2018.

novembar 2018

3. novembra 2018.
|Recurring predstava (See all)

One event on 26. februara 2019. at 12:00am

One event on 8. marta 2019. at 12:00am

One event on 27. marta 2019. at 12:00am

januar 2019

17. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 17. januara 2019. at 12:00am

One event on 6. februara 2019. at 12:00am

One event on 17. marta 2019. at 12:00am

19. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 19. januara 2019. at 12:00am

One event on 7. februara 2019. at 12:00am

One event on 9. marta 2019. at 12:00am

22. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 22. januara 2019. at 12:00am

One event on 30. januara 2019. at 12:00am

One event on 8. februara 2019. at 12:00am

One event on 23. februara 2019. at 12:00am

One event on 7. marta 2019. at 12:00am

One event on 12. marta 2019. at 12:00am

One event on 30. marta 2019. at 12:00am

23. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 23. januara 2019. at 12:00am

One event on 19. februara 2019. at 12:00am

One event on 13. marta 2019. at 12:00am

25. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 25. januara 2019. at 12:00am

One event on 12. februara 2019. at 12:00am

One event on 21. februara 2019. at 12:00am

One event on 22. marta 2019. at 12:00am

One event on 23. marta 2019. at 12:00am

26. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 26. januara 2019. at 12:00am

One event on 22. februara 2019. at 12:00am

One event on 28. marta 2019. at 12:00am

29. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 29. januara 2019. at 12:00am

One event on 17. februara 2019. at 12:00am

One event on 10. marta 2019. at 12:00am

30. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 22. januara 2019. at 12:00am

One event on 30. januara 2019. at 12:00am

One event on 8. februara 2019. at 12:00am

One event on 23. februara 2019. at 12:00am

One event on 7. marta 2019. at 12:00am

One event on 12. marta 2019. at 12:00am

One event on 30. marta 2019. at 12:00am

31. januara
|Recurring predstava (See all)

One event on 31. januara 2019. at 12:00am

One event on 14. februara 2019. at 12:00am

One event on 14. marta 2019. at 12:00am

februar 2019

1. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 16. januara 2019. at 12:00am

One event on 1. februara 2019. at 12:00am

One event on 26. marta 2019. at 12:00am

2. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 2. februara 2019. at 12:00am

One event on 2. februara 2019. at 12:00am

One event on 29. marta 2019. at 12:00am

6. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 17. januara 2019. at 12:00am

One event on 6. februara 2019. at 12:00am

One event on 17. marta 2019. at 12:00am

7. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 19. januara 2019. at 12:00am

One event on 7. februara 2019. at 12:00am

One event on 9. marta 2019. at 12:00am

8. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 22. januara 2019. at 12:00am

One event on 30. januara 2019. at 12:00am

One event on 8. februara 2019. at 12:00am

One event on 23. februara 2019. at 12:00am

One event on 7. marta 2019. at 12:00am

One event on 12. marta 2019. at 12:00am

One event on 30. marta 2019. at 12:00am

12. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 25. januara 2019. at 12:00am

One event on 12. februara 2019. at 12:00am

One event on 21. februara 2019. at 12:00am

One event on 22. marta 2019. at 12:00am

One event on 23. marta 2019. at 12:00am

14. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 31. januara 2019. at 12:00am

One event on 14. februara 2019. at 12:00am

One event on 14. marta 2019. at 12:00am

17. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 29. januara 2019. at 12:00am

One event on 17. februara 2019. at 12:00am

One event on 10. marta 2019. at 12:00am

19. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 23. januara 2019. at 12:00am

One event on 19. februara 2019. at 12:00am

One event on 13. marta 2019. at 12:00am

21. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 25. januara 2019. at 12:00am

One event on 12. februara 2019. at 12:00am

One event on 21. februara 2019. at 12:00am

One event on 22. marta 2019. at 12:00am

One event on 23. marta 2019. at 12:00am

22. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 26. januara 2019. at 12:00am

One event on 22. februara 2019. at 12:00am

One event on 28. marta 2019. at 12:00am

23. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 22. januara 2019. at 12:00am

One event on 30. januara 2019. at 12:00am

One event on 8. februara 2019. at 12:00am

One event on 23. februara 2019. at 12:00am

One event on 7. marta 2019. at 12:00am

One event on 12. marta 2019. at 12:00am

One event on 30. marta 2019. at 12:00am

24. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 24. februara 2019. at 12:00am

One event on 15. marta 2019. at 12:00am

26. februara
|Recurring predstava (See all)

One event on 26. februara 2019. at 12:00am

One event on 8. marta 2019. at 12:00am

One event on 27. marta 2019. at 12:00am

mart 2019

7. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 22. januara 2019. at 12:00am

One event on 30. januara 2019. at 12:00am

One event on 8. februara 2019. at 12:00am

One event on 23. februara 2019. at 12:00am

One event on 7. marta 2019. at 12:00am

One event on 12. marta 2019. at 12:00am

One event on 30. marta 2019. at 12:00am

8. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 26. februara 2019. at 12:00am

One event on 8. marta 2019. at 12:00am

One event on 27. marta 2019. at 12:00am

9. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 19. januara 2019. at 12:00am

One event on 7. februara 2019. at 12:00am

One event on 9. marta 2019. at 12:00am

10. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 29. januara 2019. at 12:00am

One event on 17. februara 2019. at 12:00am

One event on 10. marta 2019. at 12:00am

12. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 22. januara 2019. at 12:00am

One event on 30. januara 2019. at 12:00am

One event on 8. februara 2019. at 12:00am

One event on 23. februara 2019. at 12:00am

One event on 7. marta 2019. at 12:00am

One event on 12. marta 2019. at 12:00am

One event on 30. marta 2019. at 12:00am

13. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 23. januara 2019. at 12:00am

One event on 19. februara 2019. at 12:00am

One event on 13. marta 2019. at 12:00am

14. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 31. januara 2019. at 12:00am

One event on 14. februara 2019. at 12:00am

One event on 14. marta 2019. at 12:00am

15. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 24. februara 2019. at 12:00am

One event on 15. marta 2019. at 12:00am

17. marta
|Recurring predstava (See all)

One event on 17. januara 2019. at 12:00am

One event on 6. februara 2019. at 12:00am

One event on 17. marta 2019. at 12:00am

+ Export Events

Gostovanja:

02.i 03.03. ZONA ZAMFIROVA, mjuzikl u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića – gostovanje u Makedoniji

Napomena: Sve predstave počinju u 19:30 časova.

CENE ULAZNICA:

FANTOM IZ OPERE
Cena za sva mesta u parteru ……………………………………2300 dinara
Cena za sva mesta na balkonu……………………………………1700 dinara

MAMMA MIA!

Cena za sva mesta u parteru ………………………….………1700 dinara
Cena za sva mesta na balkonu……………………………..…1200 dinara

MISTER DOLAR, ZONA ZAMFIROVA, CIGANI LETE U NEBO

Cena za sva mesta u parteru ……………………………….…1500 dinara
Cena za sva mesta na balkonu……………………………..…1000 dinara

INSIDE OUT, ČIKAGO, PRODUCENTI, NEKI TO VOLE VRUĆE, VIKTOR VIKTORIJA,

Cena za sva mesta u parteru …………………………………1300 dinara
Cena za sva mesta na balkonu……………………………..…900 dinara

GLAVO LUDA, GRK ZORBA, ŽENIDBA I UDADBA

Cena za sva mesta u parteru ………………………….………1000 dinara
Cena za sva mesta na balkonu……………………………..…700 dinara

Telefon biletarnice: +381 11 3229 943
Organizovane posete: +381 11 3245 316

Radno vreme biletarnice:
Svakim radnim danom i vikendom 13:00 – 19:30

Ne vršimo rezervaciju karata.

Popust pri kupovini ulaznica:

  • Studenti i penzioneri uz obavezan identifikacioni dokument na uvid na blagajni, ostvaruju popust od 30-50% (u zavisnosti od predstave) za kupovinu dve ulaznice po naslovu;
  • Osobe sa invaliditetom ostvaruju popust na blagajni od 30-50% (u zavisnosti od predstave) za kupovinu dve ulaznice po naslovu. Status osobe sa invaliditetom ima: ratni vojni invalid; mirnodopski vojni invalid; civilni invalid rata; lice kome je izvršena kategorizacija i drugo lice kome je utvrđena invalidnost, u skladu sa zakonom; lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti, odnosno preostala radna sposobnost;
  • Za organizovanu posetu (najmanje 20 ulaznica) odobrava se popust od 30%;
  • Za organizovanu posetu obrazovnih ustanova odobrava se popust od 50% sem za predstavu MAMMA MIA i INSIDE OUT! za koju je popust 30%;
  • Prvog dana prodaje novog repertoara, popust pri kupovini ulaznica na blagajni je 20%. Ovaj popust istog dana važi i za online kupovinu ulaznica preko našeg sajta.

Popusti se odnose samo na produkciju Pozorišta na Terazijama i ne važe za premijerna izvođenja.

Popusti se ne sabiraju.