Dugogodišnja pravnica i sekretar Pozorišta na Terazijama Slavica Mandić, preminula je 29. septembra 2017. godine posle duže bolesti.

Ceo svoj radni vek, Slavica je provela u Pozorištu na Terazijama. Svojom nesebičnošću, požrtvovanošću i visokom prefesionalnošću bitno je uticala na rad pozorišta. Podjednakim znanjem i energijom pratila je i umetnički profil naše zajedničke kuće i  uspehe Pozorišta na Terazijama doživljavala je kao svoje lične.

Ostaće u najlepšoj uspomeni kolektivu i ansamblu Pozorišta.