TRG NIKOLE PAŠIĆA 3, 11000 BEOGRAD, SRBIJA
PIB: 100057486 | Matični broj: 07023898 | Šifra delatnosti: 90.01
t. 33 02 650 | office@pozoristeterazije.com

Direktor:
Aleksandar Đaja
a.djaja@pozoristeterazije.com
t. 33 02 650 f. 32 34 037

Pomoćnik direktora za umetničke poslove:
Željko Jovanović
z.jovanovic@pozoristeterazije.com
t. 33 02 652

PR menadžer:
Jovana Šuleić
j.suleic@pozoristeterazije.com
t. 33 02 622 f. 32 45 316

Organizator umetničkog sektora:
Milena Lukić
m.lukic@pozoristeterazije.com
t. 33 02 646

Organizator programa:
Mira Založnik
m.zaloznik@pozoristeterazije.com
t. 33 02 651

Muzička direkcija:
Vesna Šouc, rukovodilac
souc.vesna@gmail.com
Milan Nedeljković, dirigent

t. 33 02 611

Producent:
Aleksandra Delić
producent@pozoristeterazije.com
t. 33 02 665

Rukovodilac marketinga:
Ivana Medigović
i.medigovic@pozoristeterazije.com
t. 33 02 621 f. 32 45 316

Prodaja i organizovane posete:
Daniela Todorović Trifunović
t. 32 45 316
d.trifunovic@pozoristeterazije.com

Sekretar pozorišta:
Marko Todić
m.todic@pozoristeterazije.com
t. 33 02 647

Scensko-tehnički sektor:
Pomoćnik direktora za scensko-tehničke poslove:
Dragan Lazić
d.lazic@pozoristeterazije.com
t. 33 02 654 f. 32 29 312

Organizator tehničkog sektora:
Osman Ajruloski
osmanajruloski@gmail.com
t. 33 02 653 f. 32 29 312

Računovodstvo:

Maja Ubović, šef računovodstva
racunovodstvo@pozoristeterazije.com
t. 33 02 655 f. 33 44 586

Pratite nas na društvenim mrežama

Budite nam od sada još bliže. Pratite Pozorište na Terazijama i na društvenim mrežama. Najnovije vesti, fotografije, repertoari, popusti,…