test

Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gudački odsek- smer violina. Stalni član orkestra Pozorišta na Terazijama je od 1995. Bila je član kamernog orkestra Cameratta academica, a aktivan je član kvarteta 4Soul. Sarađivala je sa brojnim orkestrima u zemlji.