test

Diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gudački odsek-smer violina. Stalni je član orkestra Pozorišta na Terazijama je od 1992. godine. Sarađivao je sa mnogim orkestrima i kamernim sastavima sa kojima je imao brojne zapažene nastupe u zemlji i inostranstvu. Aktivno sarađuje sa gudačkim kvartetima „String people“ i „Black n’ white“.