test

Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti, gudački odsek. Stalni je član orkestra Pozorišta na Terazijama od 2006. godine na poziciji vođe violončela. Sarađivala je sa mnogim domaćim orkestrima i kamernim sastavima, kao i brojnim solistima i dirigentima na zapaženim nastupima u zemlji i inostranstvu. Ostvarila je veliki broj studijskih snimanja za televiziju i izvođača popularne muzike. Dobitnica je nagrade Jeunesses Musicales  na Međunarodnom takmičenju u Beogradu (1996) kao član „Gudača Svetog Đorđa“.