test

Završio srednju baletsku školu “Lujo Davičo” u Beogradu. Stalni član baletskog ansambla Pozorišta na Terazijama je od 2002. godine. Pohađao je brojne seminare u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Godišnje nagrade Pozorišta na Terazijama.