test

Apsolvirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Nakon angažmana u KUD „Abrašević“, dolazi u Pozorište na Terazijama čiji stalni član horskog ansambla postaje 1986. godine. Od 1996. godine na mestu je rukovodioca hora.