test

Završila srednju baletsku školu „Lujo Davičo“ u Beogradu. Nakon stalnog angažmana u Slovenskom narodnom gledališču (Maribor), 1993. godine prelazi u Pozorište na Terazijama gde postaje stalni član baletskog ansambla. Nastupala je u Italiji i Austriji, ali i u Vagnerovom pozorištu u Nemačkoj kao član baletske trupe Ivana Marka.