test

Студирао на Факултету музичке уметности у Београду, гудачки одсек- смер виолина. Сарадњу са Позориштем на Теразијама започиње 1992. године, а стални члан оркестра постаје 1995. године.