ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 3, 11103 БЕОГРАД, СРБИЈА
ПИБ: 100057486 | Матични број: 07023898 | Шифра делатности: 9001
т. 011 33 02 650 | office@pozoristeterazije.com

в.д. директора:
Радослав Раде Марјановић
r.marjanovic@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 650 ф. 011 32 34 037

Уметнички директор :
Жељко Јовановић
z.jovanovic@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 652

Сценско-технички сектор:
Помоћник директора за сценско-техничке послове:
Драган Лазић
d.lazic@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 654 ф. 011 32 29 312

Помоћник директора за опште послове:
Марко Тодић
m.todic@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 647

Извршни директор:
Александра Делић
producent@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 665

Координатор организације програма:
Милена Лукић
m.lukic@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 646

Организатор програма:
Мирјана Заложник
m.zaloznik@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 651

Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг:
Ивана Медиговић
i.medigovic@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 621

Односи са јавношћу:
Јована Шулеић
j.suleic@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 622

Продаја и организоване посете:
Даниела Тодоровић Трифуновић
т. 011 32 45 316
d.trifunovic@pozoristeterazije.com

Музичка дирекција:
Весна Шоуц, руководилац
souc.vesna@gmail.com
т. 011 33 02 611

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова:
Маја Убовић
racunovodstvo@pozoristeterazije.com
т. 011 33 02 655 ф. 011 33 44 586

Организатор опреме:
Осман Ајрулоски
osmanajruloski@gmail.com
т. 011 33 02 653 ф. 011 32 29 312

Пратите нас на друштвеним мрежама

Будите нам од сада још ближе. Пратите Позориште на Теразијама и на друштвеним мрежама. Најновије вести, фотографије, репертоари, попусти,…