test

Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gudački odsek- smer violina. Stalni je član orkestra Pozorišta na Terazijama od 2002. godine, a na mestu zamenika koncertmajstora od 2002. godine. Sarađivala je sa brojnim orkestrima i kamernim sastavima, a aktivan je član kvarteta 4Soul i orkestra Camerata Serbica.