test

Завршила је средњу балетску школу “Лујо Давичо” у Београду. Дипломирала је на Факултету за културу и медије на Мегатренд Универзитету у Београду. Стални је члан балетског ансамбла Позоришта на Теразијама од 2018. године. Похађала је бројне семинаре и мастер класове у земљи и иностранству, а била је стипендиста америчке школе Jacob’s Pillow (2014).