test

Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gudački odsek- smer violina. Od 1999. godine stalni je član orkestra Pozorišta na Terazijama. Izvodeći klasičnu i savremenu muziku, ostvarila je brojne nastupe u zemlji i inostranstvu.