Први контакт са публиком остварују позоришни билетари.

Наш билетар, Слађан Станковић је дочекивао нашу публику преко тридесет година.

Јуче нас је заувек напустио.

Слађан је публику дочекивао шест дана у недељи, а у досадашњем раду није имао ни дана боловања.

Тим трајањем постао је један од незаобилазних симбола нашег позоришта.

Нас запослене, често је у тренуцима који су били динамични и неретко стресни, увесељавао бројним причама из своје ризнице анегдота са благајне, које је записивао.

Уз захвалност на свим годинама посвећеног рада, трајно ћемо чувати успомену на њега.

Позориште на Теразијама