Јавне набавке

План јавних набавки за 2024.
Измена број 1. Плана ЈН за 2023 Позоришта на Теразијама
План јавних набавки за 2023.
Обавештење о закљученом уговору по централизованој јавној набавци: Услуга мобилне телефоније
Обавештење о закљученом Уговору по централизованој јавној набавци: Погонска горива за моторна возила-гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ на бензинским станицама.
План јавних набавки Јanuar – Decembar 2021
Правилник о ближем уређивању поступка набавке у ПнТ 2020
Oбавештење о закљученом уговору – ЈНМВ број у-03/20 – одржавање хигијене у објекту Позориштa на Теразијама
Одлука о додели уговора -ЈНМВ број у-03/20 – Одржавање хигијене у објекту Позориштa на Теразијама
Конкурсна документација са Позивом на достављање понуда -ЈНМВ број У-03/20 – Одржавање хигијене у објекту Позориштa на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ БРОЈ 01/20 – набавка опреме за расвету- за ревитализацију дха светлосних завеса и етернет система за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ БРОЈ Д-02/20 – набавка опреме за расвету- лед моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на Теразијама
Одлука о додели уговора – ЈНМВ БРОЈ Д-02/20 – набавка опреме за расвету- лед моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на Теразијама
Одлукa о додели уговора -ЈНМВ број 01/20 – Набавка опреме за расвету- за ревитализацију дха светлосних завеса и етернет система за потребе Позоришта на Теразијама.
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број 01/20 – набавка опреме за расвету- за ревитализацију дха светлосних завеса и етернет система за потребе Позоришта на Теразијама
Конкурсна документација са позивом – ЈНМВ број Д-01/20 – Набавка опреме за расвету- за ревитализацију дха светлосних завеса и етернет система за потребе Позоришта на Теразијама
Измене и допуне број 1 Конкурсне документације – ЈНМВ број Д-02/20 – Набавка опреме за расвету- лед моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на ТеразијамаI- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број Д-02/20 Конкурсна документација са позивом – ЈНМВ број Д-02/20 – Набавка опреме за расвету- лед моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на Теразијама
План јавних набавки 2020. – Позориште на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-У-06-19 – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама
Одлука о додели уговора, ЈНМВ број у-06/19 – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Позориштa на Теразијама
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-06/19 – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта позориштa на теразијама
Конкурсна документација са позивом -ЈНМВ број У-06/19 – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Позориштa на Теразијама
Обавештење о закљученом Уговору-ЈНМВ број У-05/19-Услуга превоза за потребе Позоришта на Теразијама
План јавних набавки за 2019 – Измене
Одлука о додели Уговора – ЈНМВ број У-05/19 – Услуга превоза за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом Уговору-ЈНМВ број Д-03/19-сервер, опрема за сервер, оперативни систем за сервер и лиценце за потребе Позоришта на Теразијама
Конкурсна документација са позивом -ЈНМВ број У-05/19 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ број Д-04/19-Обавештење о закљученом Уговору-Набавка минијатурних наглавних микрофона за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ број Д-03/19-Одлука о додели Уговора-сервер, опрема за сервер, оперативни систем за сервер и лиценце за потребе Позоришта на Теразијама
Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-03/19 – Сервер, опрема за сервер, оперативни систем за сервер и лиценце за потребе Позоришта на Теразијама
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број Д-03/19
Одлука о додели Уговора – ЈНМВ број Д-04/19 – Набавка минијатурних наглавних микрофона за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ број Д-04/19 – Набавка минијатурних наглавних микрофона за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ број Д-01/19 – Набавка опреме за расвету-покретне главе са лед извором за потребе Позоришта на Теразијама
Одлуку о додели уговора за јнмв број д-01/19 – Набавка опреме за расвету-покретне главе са лед извором за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом Уговору у ЈНМВ број У-02/19 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама.
Конкурсну документацију са позивом – ЈНМВ број Д-01/19 – набавка опреме за расвету-покретне главе са лед извором за потребе позоришта на теразијама
Одлуку о додели уговора за ЈНМВ број У-02/19 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-02/19 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на ТеразијамаЈНМВ број У-02/19 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору по централизованој јавној набавци електичне енергије
План јавних набавки за 2019
Обавештење о закљученом уговору-Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-03/18.
Одлука о додели Уговора-Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-03/18
Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-03/18.
Обавештење о закљученом уговору по централизованој јавној набавци: Погонска горива за моторна возила-гасно уље евро дизел на бензинским станицама
Обавештење о закљученом уговору у ЈНМВ-у-02/18 – услуга превоза за потребе Позориштa на Теразијамa
Одлуку о додели уговора у ЈНМВ-У-02/18 – Услуга превоза за потребе Позориштa на Теразијамa
ЦЈН-Услуга мобилне телефоније – обавештење о закљученом уговору
Позив и Конкурсну документацију за ЈНМВ-У-02/18 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ број У-01/18 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Одлука о додели уговора за ЈНМВ број У-01/18 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ број У-01/18-Oдржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама.
Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01/18 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору по централизованој јавној набавци електичне енергије
План јавних набавки за 2018.
Одлука о додели Уговора-Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама
Измене и допуне број 1. Конкурсне документације: Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-07/17
Обавештење о закљученом Уговору за физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама
Позив и конкурсна документација за физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-07/17
Обавештење о закљученом уговору у ЈНМВ-Д-04/17 – Набавка опреме за сценску механику за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д-03/17 – закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ-У-06/17 – Закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Одлука о додели уговора за ЈНМВ-У-06/17 – Закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Конкурсна документација за ЈНМВ-У-06/17 – Закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору у складу са Оквирним споразумом – Партија 2- гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ на бензинским станицама 2017
Обавештење о закљученом уговору у ЈНМВ-У-05/17 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
Одлука о додели Уговора за ЈНМВ-У-05/17 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ-У-05/17 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
Одлуку о додели Уговора у ЈНМВ-Д-04/17 – Набавка опреме за сценску механику за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ-Д-04/17 – Набавка опреме за сценску механику за потребе Позоришта на Теразијама
Одлука о додели Уговора за закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закључењу Уговора – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Позив на достављање понуда и Конкурсна документација з ЈНМВ-Д-03/17 – Закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ-У-02/17 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама – ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.
Позив на достављање понуда и Конкурсну документацију ЈНМВ-У-02/17 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору у складу са Оквирним споразумом – Електрична енергија 2017
Одлука о додели Уговора-01-17 – Књиговодствене услуге
Обавештење о закљученом уговору у ЈНМВ-У-01/17 – књиговодствене услуге
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Књиговодствене услуге
Обавештење о закљученом Уговору ФТО и ППЗ – 2016
Одлука о додели Уговора ФТО и ППЗ-01-11-2016
4-конкурсна документација -06-16 ФТО и ППЗ објекта позоришта на Теразијама 2016
10-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-jnmv-05-16-usluge-prevoza-pozoriste-na-terazijama-2016
7-јнмв-у-05-16-одлука-о-додели-уговора-услуге-превоза-за-потребе-позориста-на-теразијама-2016
4-конкурсна-документација-јнмв-у-05-16-услуга-превоза-за-потребе-позориста-на-теразијама-2016-портал
10-Обавестење о закљученом уговору ЈНМВ Д-04-16- закуп-Позориште на Теразијама 2016-2017
7-ЈНМВ-04-16-Одлука о додели уговора-ЗАКУП-06.05.2016
4-ЈНМВ-Д-04-16-Конкурсна документација-закуп магацинског простора 2016-Позориште на Теразијама-ПОРТАЛ
11-Обавестење о закљуценом уговору ЈНМВ У-03-16- одржавање хигијене 2016-Позориште на Теразијама
8-ЈНМВ-У-03-16-Одлука о додели уговора-одржавање хигијене у Позоришту на Теразијама 2016
Конкурсна документација одравање хигијене
10-Обавестење о закљуценом уговору ЈНМВ Д-02-16-Електрична енергија 2016- Позориште на Теразијама
7-ЈНМВ-Д-02-16-Одлука о додели уг.-ЕЛ.ЕНЕРГИЈА 2016-Позористе на Теразијама
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 2015

ИЗВЕШТАЈИ:

2024. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2023
Финансијски извештај за 2023.
Финансијски план прихода и расхода за 2024.

2023. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2022
Финансијски извештај за 2022.
Финансијски план прихода и расхода за 2023.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправност

2022. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2021
Финансијски извештај за 2021.
Финансијски план прихода и расхода за 2022.

2021. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2020
Финансијски извештај за 2020.
Финансијски план прихода и расхода за 2021.

2020. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2019
Финансијски извештај за 2019.
Финансијски план прихода и расхода за 2020.

2019. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2018
Финансијски извештај за 2018.
Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2018.
Финансијски план прихода и расхода за 2019.
Годишњи програм рада за 2019
Одлука о усвајању годишњег плана за 2019.

2017. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2017
Финансијски извештај за 2017.
Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2017.
Финансијски план прихода и расхода за 2018.
Годишњи програм рада за 2018
Одлука о усвајању годишњег плана за 2018.

2016. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2016
Финансијски извештај за 2016.
Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2016.
Финансијски план за 2017.
Детаљно образложење трошкова – ФП 2017.
Одлука о усвајању Финансијског плана за 2017.

2015. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта за 2015
Одлука о усвајању завршног рачуна за 2015.
Завршни рачун-2015

2014. година:
Годишњи извештај Позоришта за 2014
Финансијски извештај за 2014
План 2014.
Програмски план за 2014

2013. година:
Годишњи извештај за 2013.
Финансијски план за 2013
Финансијски план за 2013 после ребаланса
Завшрни рачун за 2013.
Програмски план за 2013. 

2012. година:
Програмски план за 2012
Годишњи извештај за 2012.
Финанскијски план за 2012.

2011. година:
Програмски план за 2011.
Годишњи извештај за 2011.
Финансијски план за 2011

2010. година:
Програмски план за 2010.
Годишњи извештај за 2010.
Финансијски план за 2010.

2009. година:
Репертоарски план за 2009
Годишњи извештај за 2009.