Јавне набавке

Измена бр. 1. Плана јавних набавки за 2024. годину Позоришта на Теразијама
План јавних набавки за 2024.
Измена број 1. Плана ЈН за 2023 Позоришта на Теразијама
План јавних набавки за 2023.
Обавештење о закљученом уговору по централизованој јавној набавци: Услуга мобилне телефоније
Обавештење о закљученом Уговору по централизованој јавној набавци: Погонска горива за моторна возила-гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ на бензинским станицама.
План јавних набавки Јanuar – Decembar 2021
Правилник о ближем уређивању поступка набавке у ПнТ 2020
Oбавештење о закљученом уговору – ЈНМВ број у-03/20 – одржавање хигијене у објекту Позориштa на Теразијама
Одлука о додели уговора -ЈНМВ број у-03/20 – Одржавање хигијене у објекту Позориштa на Теразијама
Конкурсна документација са Позивом на достављање понуда -ЈНМВ број У-03/20 – Одржавање хигијене у објекту Позориштa на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ БРОЈ 01/20 – набавка опреме за расвету- за ревитализацију дха светлосних завеса и етернет система за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору – ЈНМВ БРОЈ Д-02/20 – набавка опреме за расвету- лед моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на Теразијама
Одлука о додели уговора – ЈНМВ БРОЈ Д-02/20 – набавка опреме за расвету- лед моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на Теразијама
Одлукa о додели уговора -ЈНМВ број 01/20 – Набавка опреме за расвету- за ревитализацију дха светлосних завеса и етернет система за потребе Позоришта на Теразијама.
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број 01/20 – набавка опреме за расвету- за ревитализацију дха светлосних завеса и етернет система за потребе Позоришта на Теразијама
Конкурсна документација са позивом – ЈНМВ број Д-01/20 – Набавка опреме за расвету- за ревитализацију дха светлосних завеса и етернет система за потребе Позоришта на Теразијама
Измене и допуне број 1 Конкурсне документације – ЈНМВ број Д-02/20 – Набавка опреме за расвету- лед моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на ТеразијамаI- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број Д-02/20 Конкурсна документација са позивом – ЈНМВ број Д-02/20 – Набавка опреме за расвету- лед моторизовани рефлектори за потребе Позоришта на Теразијама
План јавних набавки 2020. – Позориште на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-У-06-19 – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама
Одлука о додели уговора, ЈНМВ број у-06/19 – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Позориштa на Теразијама
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-06/19 – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта позориштa на теразијама
Конкурсна документација са позивом -ЈНМВ број У-06/19 – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Позориштa на Теразијама
Обавештење о закљученом Уговору-ЈНМВ број У-05/19-Услуга превоза за потребе Позоришта на Теразијама
План јавних набавки за 2019 – Измене
Одлука о додели Уговора – ЈНМВ број У-05/19 – Услуга превоза за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом Уговору-ЈНМВ број Д-03/19-сервер, опрема за сервер, оперативни систем за сервер и лиценце за потребе Позоришта на Теразијама
Конкурсна документација са позивом -ЈНМВ број У-05/19 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ број Д-04/19-Обавештење о закљученом Уговору-Набавка минијатурних наглавних микрофона за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ број Д-03/19-Одлука о додели Уговора-сервер, опрема за сервер, оперативни систем за сервер и лиценце за потребе Позоришта на Теразијама
Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-03/19 – Сервер, опрема за сервер, оперативни систем за сервер и лиценце за потребе Позоришта на Теразијама
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број Д-03/19
Одлука о додели Уговора – ЈНМВ број Д-04/19 – Набавка минијатурних наглавних микрофона за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ број Д-04/19 – Набавка минијатурних наглавних микрофона за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ број Д-01/19 – Набавка опреме за расвету-покретне главе са лед извором за потребе Позоришта на Теразијама
Одлуку о додели уговора за јнмв број д-01/19 – Набавка опреме за расвету-покретне главе са лед извором за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом Уговору у ЈНМВ број У-02/19 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама.
Конкурсну документацију са позивом – ЈНМВ број Д-01/19 – набавка опреме за расвету-покретне главе са лед извором за потребе позоришта на теразијама
Одлуку о додели уговора за ЈНМВ број У-02/19 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-02/19 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на ТеразијамаЈНМВ број У-02/19 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору по централизованој јавној набавци електичне енергије
План јавних набавки за 2019
Обавештење о закљученом уговору-Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-03/18.
Одлука о додели Уговора-Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-03/18
Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-03/18.
Обавештење о закљученом уговору по централизованој јавној набавци: Погонска горива за моторна возила-гасно уље евро дизел на бензинским станицама
Обавештење о закљученом уговору у ЈНМВ-у-02/18 – услуга превоза за потребе Позориштa на Теразијамa
Одлуку о додели уговора у ЈНМВ-У-02/18 – Услуга превоза за потребе Позориштa на Теразијамa
ЦЈН-Услуга мобилне телефоније – обавештење о закљученом уговору
Позив и Конкурсну документацију за ЈНМВ-У-02/18 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ број У-01/18 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Одлука о додели уговора за ЈНМВ број У-01/18 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ број У-01/18-Oдржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама.
Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01/18 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору по централизованој јавној набавци електичне енергије
План јавних набавки за 2018.
Одлука о додели Уговора-Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама
Измене и допуне број 1. Конкурсне документације: Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-07/17
Обавештење о закљученом Уговору за физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама
Позив и конкурсна документација за физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Позоришта на Теразијама, ЈНМВ број У-07/17
Обавештење о закљученом уговору у ЈНМВ-Д-04/17 – Набавка опреме за сценску механику за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д-03/17 – закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ-У-06/17 – Закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Одлука о додели уговора за ЈНМВ-У-06/17 – Закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Конкурсна документација за ЈНМВ-У-06/17 – Закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору у складу са Оквирним споразумом – Партија 2- гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ на бензинским станицама 2017
Обавештење о закљученом уговору у ЈНМВ-У-05/17 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
Одлука о додели Уговора за ЈНМВ-У-05/17 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ-У-05/17 – Услуге превоза за потребе Позоришта на Теразијама
Одлуку о додели Уговора у ЈНМВ-Д-04/17 – Набавка опреме за сценску механику за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ-Д-04/17 – Набавка опреме за сценску механику за потребе Позоришта на Теразијама
Одлука о додели Уговора за закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
Обавештење о закључењу Уговора – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Позив на достављање понуда и Конкурсна документација з ЈНМВ-Д-03/17 – Закуп магацинског простора за потребе Позоришта на Теразијама
ЈНМВ-У-02/17 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама – ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА.
Позив на достављање понуда и Конкурсну документацију ЈНМВ-У-02/17 – Одржавање хигијене у објекту Позоришта на Теразијама
Обавештење о закљученом уговору у складу са Оквирним споразумом – Електрична енергија 2017
Одлука о додели Уговора-01-17 – Књиговодствене услуге
Обавештење о закљученом уговору у ЈНМВ-У-01/17 – књиговодствене услуге
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Књиговодствене услуге
Обавештење о закљученом Уговору ФТО и ППЗ – 2016
Одлука о додели Уговора ФТО и ППЗ-01-11-2016
4-конкурсна документација -06-16 ФТО и ППЗ објекта позоришта на Теразијама 2016
10-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-jnmv-05-16-usluge-prevoza-pozoriste-na-terazijama-2016
7-јнмв-у-05-16-одлука-о-додели-уговора-услуге-превоза-за-потребе-позориста-на-теразијама-2016
4-конкурсна-документација-јнмв-у-05-16-услуга-превоза-за-потребе-позориста-на-теразијама-2016-портал
10-Обавестење о закљученом уговору ЈНМВ Д-04-16- закуп-Позориште на Теразијама 2016-2017
7-ЈНМВ-04-16-Одлука о додели уговора-ЗАКУП-06.05.2016
4-ЈНМВ-Д-04-16-Конкурсна документација-закуп магацинског простора 2016-Позориште на Теразијама-ПОРТАЛ
11-Обавестење о закљуценом уговору ЈНМВ У-03-16- одржавање хигијене 2016-Позориште на Теразијама
8-ЈНМВ-У-03-16-Одлука о додели уговора-одржавање хигијене у Позоришту на Теразијама 2016
Конкурсна документација одравање хигијене
10-Обавестење о закљуценом уговору ЈНМВ Д-02-16-Електрична енергија 2016- Позориште на Теразијама
7-ЈНМВ-Д-02-16-Одлука о додели уг.-ЕЛ.ЕНЕРГИЈА 2016-Позористе на Теразијама
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 2015

ИЗВЕШТАЈИ:

2024. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2023
Финансијски извештај за 2023.
Финансијски план прихода и расхода за 2024.

2023. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2022
Финансијски извештај за 2022.
Финансијски план прихода и расхода за 2023.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправност

2022. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2021
Финансијски извештај за 2021.
Финансијски план прихода и расхода за 2022.

2021. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2020
Финансијски извештај за 2020.
Финансијски план прихода и расхода за 2021.

2020. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2019
Финансијски извештај за 2019.
Финансијски план прихода и расхода за 2020.

2019. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2018
Финансијски извештај за 2018.
Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2018.
Финансијски план прихода и расхода за 2019.
Годишњи програм рада за 2019
Одлука о усвајању годишњег плана за 2019.

2017. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2017
Финансијски извештај за 2017.
Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2017.
Финансијски план прихода и расхода за 2018.
Годишњи програм рада за 2018
Одлука о усвајању годишњег плана за 2018.

2016. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта на Теразијама 2016
Финансијски извештај за 2016.
Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2016.
Финансијски план за 2017.
Детаљно образложење трошкова – ФП 2017.
Одлука о усвајању Финансијског плана за 2017.

2015. година:
Годишњи извештај о раду Позоришта за 2015
Одлука о усвајању завршног рачуна за 2015.
Завршни рачун-2015

2014. година:
Годишњи извештај Позоришта за 2014
Финансијски извештај за 2014
План 2014.
Програмски план за 2014

2013. година:
Годишњи извештај за 2013.
Финансијски план за 2013
Финансијски план за 2013 после ребаланса
Завшрни рачун за 2013.
Програмски план за 2013. 

2012. година:
Програмски план за 2012
Годишњи извештај за 2012.
Финанскијски план за 2012.

2011. година:
Програмски план за 2011.
Годишњи извештај за 2011.
Финансијски план за 2011

2010. година:
Програмски план за 2010.
Годишњи извештај за 2010.
Финансијски план за 2010.

2009. година:
Репертоарски план за 2009
Годишњи извештај за 2009.