test

Završila srednju muzičku školu „Stanković“ (harfa i teoretski odsek), a diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti. Stalni član orkestra Pozorišta na Terazijama od 1992. godine. Nastupala je sa svim simfonijskim orkestrima u Beogradu i Sarajevu. Snimala je za RTV Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana. Bila je članica Beogradskog kvarteta harfi.