Završio muzičku školu u Rumi, a solo pevanje u muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Stalni član horskog ansambla Pozorišta na Terazijama je od 1980. godine.