Javne nabavke

Odluka o dodeli ugovora -JNMV broj 01/20 – Nabavka opreme za rasvetu- za revitalizaciju dha svetlosnih zavesa i eternet sistema za potrebe Pozorišta na Terazijama.
I- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV broj 01/20 – NABAVKA OPREME ZA RASVETU- ZA REVITALIZACIJU DHA SVETLOSNIH ZAVESA I ETERNET SISTEMA ZA POTREBE POZORIŠTA NA TERAZIJAMA.
Konkursna dokumentacija sa pozivom – JNMV broj D-01/20 – Nabavka opreme za rasvetu- za revitalizaciju dha svetlosnih zavesa i eternet sistema za potrebe Pozorišta na Terazijama
Izmene i dopune broj 1 Konkursne dokumentacije – JNMV broj D-02/20 – Nabavka opreme za rasvetu- led motorizovani reflektori za potrebe Pozorišta na TerazijamaI- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV broj D-02/20 Konkursna dokumentacija sa pozivom – JNMV broj D-02/20 – Nabavka opreme za rasvetu- led motorizovani reflektori za potrebe Pozorišta na Terazijama
Plan javnih nabavki 2020. – Pozorište na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-JNMV-U-06-19 – Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama
Odluka o dodeli ugovora, JNMV broj u-06/19 – Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama
I- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV broj U-06/19 – Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita objekta pozorišta na terazijama
Konkursna dokumentacija sa pozivom -JNMV broj U-06/19 – Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-JNMV broj U-05/19-Usluga prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
Plan javnih nabavki za 2019 – Izmene
Odluka o dodeli Ugovora – JNMV broj U-05/19 – Usluga prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-JNMV broj D-03/19-server, oprema za server, operativni sistem za server i licence za potrebe Pozorišta na Terazijama
Konkursna dokumentacija sa pozivom -JNMV broj U-05/19 – Usluge prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
JNMV broj D-04/19-Obaveštenje o zaključenom Ugovoru-Nabavka minijaturnih naglavnih mikrofona za potrebe Pozorišta na Terazijama
JNMV broj D-03/19-Odluka o dodeli Ugovora-server, oprema za server, operativni sistem za server i licence za potrebe Pozorišta na Terazijama
Konkursna dokumentacija za JNMV broj D-03/19 – Server, oprema za server, operativni sistem za server i licence za potrebe Pozorišta na Terazijama
I- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV broj D-03/19
Odluka o dodeli Ugovora – JNMV broj D-04/19 – Nabavka minijaturnih naglavnih mikrofona za potrebe Pozorišta na Terazijama
JNMV broj D-04/19 – Nabavka minijaturnih naglavnih mikrofona za potrebe Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj D-01/19 – Nabavka opreme za rasvetu-pokretne glave sa led izvorom za potrebe Pozorišta na Terazijama
Odluku o dodeli ugovora za jnmv broj d-01/19 – Nabavka opreme za rasvetu-pokretne glave sa led izvorom za potrebe Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru u JNMV broj U-02/19 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama.
Konkursnu dokumentaciju sa pozivom – JNMV broj D-01/19 – nabavka opreme za rasvetu-pokretne glave sa led izvorom za potrebe pozorišta na terazijama
Odluku o dodeli ugovora za JNMV broj U-02/19 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama
I- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV broj U-02/19 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na TerazijamaJNMV broj U-02/19 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po centralizovanoj javnoj nabavci elektične energije
Plan javnih nabavki za 2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama, JNMV broj U-03/18.
Odluka o dodeli Ugovora-Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama, JNMV broj U-03/18
Fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama, JNMV broj U-03/18.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po centralizovanoj javnoj nabavci: Pogonska goriva za motorna vozila-gasno ulje evro dizel na benzinskim stanicama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u JNMV-u-02/18 – usluga prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
Odluku o dodeli ugovora u JNMV-U-02/18 – Usluga prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
CJN-Usluga mobilne telefonije – obaveštenje o zaključenom ugovoru
Poziv i Konkursnu dokumentaciju za JNMV-U-02/18 – Usluge prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj U-01/18 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama
Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj U-01/18 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama
I- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude JNMV broj U-01/18-Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama.
Poziv i Konkursna dokumentacija za JNMV-U-01/18 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po centralizovanoj javnoj nabavci elektične energije
Plan javnih nabavki za 2018.
Odluka o dodeli Ugovora-Fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama
Izmene i dopune broj 1. Konkursne dokumentacije: Fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama, JNMV broj U-07/17
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama
Poziv i konkursna dokumentacija za fizičko-tehničko obezbeđenje i protvpožarna zaštita objekta Pozorišta na Terazijama, JNMV broj U-07/17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u JNMV-D-04/17 – Nabavka opreme za scensku mehaniku za potrebe Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-D-03/17 – zakup magacinskog prostora za potrebe Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV-U-06/17 – Zakup magacinskog prostora za potrebe Pozorišta na Terazijama
Odluka o dodeli ugovora za JNMV-U-06/17 – Zakup magacinskog prostora za potrebe Pozorišta na Terazijama
Konkursna dokumentacija za JNMV-U-06/17 – Zakup magacinskog prostora za potrebe Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u skladu sa Okvirnim sporazumom – Partija 2- gasno ulje EVRO DIZEL na benzinskim stanicama 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u JNMV-U-05/17 – Usluge prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
Odluka o dodeli Ugovora za JNMV-U-05/17 – Usluge prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
JNMV-U-05/17 – Usluge prevoza za potrebe Pozorišta na Terazijama
Odluku o dodeli Ugovora u JNMV-D-04/17 – Nabavka opreme za scensku mehaniku za potrebe Pozorišta na Terazijama
JNMV-D-04/17 – Nabavka opreme za scensku mehaniku za potrebe Pozorišta na Terazijama
Odluka o dodeli Ugovora za zakup magacinskog prostora za potrebe Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenju Ugovora – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama
Poziv na dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija z JNMV-D-03/17 – Zakup magacinskog prostora za potrebe Pozorišta na Terazijama
JNMV-U-02/17 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama – ODLUKU O DODELI UGOVORA.
Poziv na dostavljanje ponuda i Konkursnu dokumentaciju JNMV-U-02/17 – Održavanje higijene u objektu Pozorišta na Terazijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u skladu sa Okvirnim sporazumom – Električna energija 2017
Odluka o dodeli Ugovora-01-17 – Knjigovodstvene usluge
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u JNMV-U-01/17 – knjigovodstvene usluge
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Knjigovodstvene usluge
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru FTO i PPZ – 2016
Odluka o dodeli Ugovora FTO i PPZ-01-11-2016
4-konkursna dokumentacija -06-16 FTO i PPZ objekta pozorišta na Terazijama 2016
10-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-jnmv-05-16-usluge-prevoza-pozoriste-na-terazijama-2016
7-jnmv-u-05-16-odluka-o-dodeli-ugovora-usluge-prevoza-za-potrebe-pozorista-na-terazijama-2016
4-konkursna-dokumentacija-jnmv-u-05-16-usluga-prevoza-za-potrebe-pozorista-na-terazijama-2016-portal
10-Obavestenje o zaključenom ugovoru JNMV D-04-16- zakup-Pozorište na Terazijama 2016-2017
7-JNMV-04-16-Odluka o dodeli ugovora-ZAKUP-06.05.2016
4-JNMV-D-04-16-Konkursna dokumentacija-zakup magacinskog prostora 2016-Pozorište na Terazijama-PORTAL
11-Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV U-03-16- održavanje higijene 2016-Pozorište na Terazijama
8-JNMV-U-03-16-Odluka o dodeli ugovora-održavanje higijene u Pozorištu na Terazijama 2016
Konkursna dokumentacija odravanje higijene
10-Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV D-02-16-Električna energija 2016- Pozorište na Terazijama
7-JNMV-D-02-16-Odluka o dodeli ug.-EL.ENERGIJA 2016-Pozoriste na Terazijama

IZVEŠTAJI:

2019. godina:
Godišnji izveštaj o radu Pozorišta na Terazijama 2018
Finansijski izveštaj za 2018.
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018.
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019.
Godišnji program rada za 2019
Odluka o usvajanju godišnjeg plana za 2019.

2017. godina:
Godišnji izveštaj o radu Pozorišta na Terazijama 2017
Finansijski izveštaj za 2017.
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.
Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018.
Godišnji program rada za 2018
Odluka o usvajanju godišnjeg plana za 2018.

2016. godina:
Godišnji izveštaj o radu Pozorišta na Terazijama 2016
Finansijski izveštaj za 2016.
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.
Finansijski plan za 2017.
Detaljno obrazloženje troškova – FP 2017.
Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2017.

2015. godina:
Godišnji izveštaj o radu Pozorišta za 2015
Odluka o usvajanju završnog računa za 2015.
Završni račun-2015

2014. godina:
Godišnji izveštaj Pozorišta za 2014
Finansijski izveštaj za 2014
Plan 2014.
Programski plan za 2014

2013. godina:
Godišnji izveštaj za 2013.
Finansijski plan za 2013
Finansijski plan za 2013 posle rebalansa
Zavšrni račun za 2013.
Programski plan za 2013. 

2012. godina:
Programski plan za 2012
Godišnji izveštaj za 2012.
Finanskijski plan za 2012.

2011. godina:
Programski plan za 2011.
Godišnji izveštaj za 2011.
Finansijski plan za 2011

2010. godina:
Programski plan za 2010.
Godišnji izveštaj za 2010.
Finansijski plan za 2010.

2009. godina:
Repertoarski plan za 2009
Godišnji izveštaj za 2009.